Wykład 5. Praktyczne algorytmy teorioliczbowe

Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Kongruencje. Definicja i podstawowe własności.
  • NWD. Rozszerzony algorytm Euklidesa. Równania diofantyczne.
  • Kongruencje liniowe. Układy kongruencji i chińskie twierdzenie o resztach.
  • Techniki sita. Sito Eratostenesa. Tablice rozkładów na czynniki.

Wykład poprowadził Jakub Pawlewicz. Lokalizacja: 3150. Termin: 31.03.2008, 16:15-17:45.

Ten wykład nie był niestety filmowany.