Wykład 6. Teoria gier

 Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Gra Nim: przypomnienie, Misere Nim, Staircase Nim, Gra w Pionki.
  • Twierdzenie Sprague-Grundy'ego, zastosowania.
  • Gra Green Hackenbush.

Wykład poprowadził Jakub Radoszewski. Lokalizacja: 3150. Termin: 07.04.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania.