Wykład 7. FFT

 Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Wielomiany w ciele liczb zespolonych.
  • Obliczanie dyskretnej transformaty Fouriera (DFT) za pomocą szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT).
  • Zastosowania FFT w arytmetyce liczb całkowitych.
  • Inne (często nieoczywiste) zastosowania FFT, na przykładzie wybranych zadań.

Wykład poprowadzi Tomasz Idziaszek. Lokalizacja: 3150. Termin: 14.04.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania.