Wykład 9. Teoria gier (część II)

Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Gra Green Hackenbush — przypomnienie.
  • Gra Red-Blue Hackenbush.

Wykład poprowadził Jakub Radoszewski. Lokalizacja: 3150. Termin: 28.04.2008, 16:15-17:45.

Ten wykład nie był niestety filmowany.