Wykład 10. Programowanie dynamiczne a zagadki logiczne

 Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Konstrukcja i redukcja rozmiaru wykładniczej przestrzeni stanów. Zadania: "Gra" z FZI 2 i "Wires and Switches" z IOI 1995.
  • Klasyczna zagadka o zrzucaniu jajek i jej uogólnienia, czyli kiedy maszyna zaczyna kłamać. Zadania: "Jajka" z VII OI, "Destruction" z TCO 2007 runda 1A (pozostawione jako zadanie domowe) i "Force test" z srma 276.

Wykład poprowadził Jakub Radoszewski. Lokalizacja: 3150. Termin: 26.05.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania.