Wykład 11. Potyczki Algorytmiczne 2008 — omówienie rozwiązań

 Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie:

  • Zadanie Pytania z PA 2008 i zadanie "Wizards" z srma 299.
  • Bardzo krótkie omówienie rozwiązań najtrudniejszych zadań z PA 2008.

Wykład poprowadził Jakub Radoszewski. Lokalizacja: 3150. Termin: 02.06.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania.