Wykład 16. Zamiatanie w geometrii

Na wykładzie omówiłem następujące zagadnienia:

  • Zadanie Poziomice z PA 2006.
  • Problem najbliższej pary punktów za pomocą zamiatania.
  • Sprawdzanie przynależności wielu punktów do wielokąta (dowolnego).
  • Pole i obwód sumy prostokątów.
  • Zadanie Łyżwy z II etapu XVI OI (może nie ma związku z zamiataniem, ale z drzewami przedziałowymi już tak).

Wykład poprowadził Jakub Radoszewski. Lokalizacja: 3130. Termin: 17.03.2009, 16:15-18:00.

Dostępne materiały: Nagrania.