przepływy

warning: Creating default object from empty value in /home/misc/was/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Wykład 8. Skojarzenia i przepływy (część II)

Zagadnienia, które były poruszone na wykładzie (niektóre z nich mogą zostać przeniesione do kolejnego wykładu o tej samej nazwie, jeśli taki się odbędzie):

 • Dokończenie nietrywialnych zastosowań twierdzenia o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju.
 • Skojarzenie: postawienie problemu, algorytm oparty na ścieżkach. powiększających z udoskonaleniem Tomka Idziaszka.
 • Pokrycie wierzchołkowe i maksymalny zbiór niezależny w grafie dwudzielnym.
 • Twierdzenie Mengera (wersja krawędziowa i wierzchołkowa).
 • Maksymalny przepływ o minimalnym koszcie (jeśli zdążymy).

Wykład poprowadził Marek Cygan. Lokalizacja: 3150. Termin: 21.04.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania.

Wykład 3. Skojarzenia i przepływy (część I)

 Zagadnienia poruszone na wykładzie:

 • Przepływ dla krawędzi jednostkowych - postawienie problemu.
 • Schemat Forda-Fulkersona.
 • Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju.
 • Uogólnienie problemu maksymalnego przepływu dla krawędzi o dowolnych przepustowościach.
 • Algorytm Edmondsa-Karpa.
 • Zmodyfikowany algorytm Dinica.
 • Przykład zadania które pokazuje nietrywialne zastosowanie maksymalnego przepływu.

Wykład poprowadził Marek Cygan. Lokalizacja: 3150. Termin: 10.03.2008, 16:15-17:45.

Dostępne materiały: Nagrania, Notatki.

Syndicate content